SKOOLINLIGTING
FOOIE

Skoolfooie

In ooreenstemming met ‘n besluit wat jaarliks op `n algemene jaarvergadering van ouers geneem word, beloop die skoolfooie vir 2018  R 38, 100.00 per kind.

Ouers wat die volle skoolgeld voor 31 Januarie 2018 vereffen kom in aanmerking vir korting van    R 2300. Gesinskorting van R5715 word op die tweede tot vierde skolier toegestaan.

Ouers wat in aanmerking wil kom vir korting op skoolgeld volgens departementele beleid moet die nodige dokumentasie so gou moontlik vanaf 1 November 2017 by mnr Steyn van Zyl afhaal. Aansoeke moet voor 31 Januarie 2018 ingedien word. Aansoeke wat na hierdie datum ingedien word sal slegs vir pro rata korting kwalifiseer.

Koshuisfooie

Die koshuisfooie vir 2018 beloop R 36,990.00. Korting van R2300 sal toegestaan word indien die volle betaling voor 19 Januarie 2018 gemaak word.

 

TERUG NA BO