SKOOLINLIGTING
FOOIE

Skoolfooie

In ooreenstemming met ‘n besluit wat jaarliks op `n algemene jaarvergadering van ouers geneem word, beloop die skoolfooie vir 2017 R 34, 760.00 per kind.

Ouers wat die volle skoolgeld voor 31 Januarie 2017 vereffen kom in aanmerking vir korting van R 2000. Gesinskorting van R4760 word op die tweede tot vierde skolier toegestaan.

Ouers wat in aanmerking wil kom vir korting op skoolgeld volgens departementele beleid moet die nodige dokumentasie so gou moontlik by mnr Steyn van Zyl afhaal. Aansoeke moet voor 27 Januarie 2017 ingedien word. Aansoeke wat na hierdie datum ingedien word sal slegs vir pro rata korting kwalifiseer.

Koshuisfooie

Die koshuisfooie vir 2017 beloop R 33,930.00. Korting van R2000 sal toegestaan word indien die volle betaling voor 13 Januarie 2017 gemaak word.

 

TERUG NA BO