SKOOLINLIGTING
FOOIE

Skoolfooie

In ooreenstemming met ‘n besluit wat jaarliks op `n algemene jaarvergadering van ouers geneem word, beloop die skoolfooie vir 2019  R41880.00 per kind.

Ouers wat die volle skoolgeld voor 31 Januarie 2019 vereffen kom in aanmerking vir korting van    R 2300.  Gesinskorting van R4188 word op die tweede tot vierde skolier toegestaan.

Ouers wat in aanmerking wil kom vir korting op skoolgeld volgens departementele beleid moet die nodige dokumentasie so gou moontlik vanaf 1 November 2018 by me Yolandi Gloy afhaal. Aansoeke moet voor 28 Februarie 2019 ingedien word. Aansoeke wat na hierdie datum ingedien word sal slegs vir pro rata korting kwalifiseer.

Koshuisfooie

Die koshuisfooie vir 2019 beloop R 40320 .00. Korting van R2300 sal toegestaan word indien die volle betaling voor 18 Januarie 2019 gemaak word.

 

TERUG NA BO