Hoof se boodskap aan einde van 2019

04 Des 2019

Geagte Ouers

AAN DIE EINDE VAN 2019

Rapporte

Die rapporte, asook die koshuisrapporte, is vanoggend uitgedeel. Rapporte wat nie afgehaal is nie, sal volgende jaar by die skool beskikbaar wees. U ontvang later vandag ook ‘n puntestaat per e-pos.

Lees

Affies bied leesvaardighede vir die graad 8’s en 9’s in ons leeslaboratorium aan. Die skokkende werklikheid is dat die meeste van ons seuns se vermoë om met begrip te lees aan die begin van graad 8 gemiddeld met drie jaar agter is. Aan die einde van graad 8 vorder die seuns tot ‘n vlak waar 50% van hulle op die normvlak kan lees. Na die Desember-vakansie verswak die seuns se vermoë om met begrip te lees met 25%. Die impak op die seun se akademie is vanselfsprekend.

Die waarde van lees kan nie genoeg beklemtoon word nie. Dit help om verbeelding en kreatiwiteit (een van die kernvaardighede vir die toekoms) te bevorder. Dit versterk natuurlik ook die seun se vermoë om enige vak se inhoud makliker te verstaan en vinniger te bemeester.

Ons het u hulp nodig om die seuns aan die lees te kry! Ons moedig u dus aan om alles in u vermoë te doen om hom hierdie vakansie meer te laat lees. Vind dinge waarin u seun belangstel en probeer hom blootstelling gee aan verwante leesstof. Goeie fiksie (hardeband of e-boek) met baie aksie en drama kan natuurlik net die regte medisyne wees. Navorsing toon dat die kinders waarvan die ouers self baie lees, geneig is om ook meer te lees.

U kind se welstand

Ons personeel het vanjaar baie gesprekke gehad oor die geestelike welstand van die mens, spesifiek van ons jeug. Ek hoef u nie te vertel van al die uitdagings waarmee die jeug vandag gekonfronteer word nie. Ek moedig u aan om hierdie vakansie te gebruik om tyd met u kinders te spandeer en met hulle oor hul geestelike welstand te gesels. Ek moedig u ook aan om die vakansietyd te gebruik en u seun te help om sy toekomsdrome te ontdek, daaroor na te dink, daaroor te gesels en te beplan. Vind uit watter teleurstellings u kind vanjaar beleef het en of hy dit in só mate verwerk het dat hy gesond met sy lewe kan voortgaan. Indien nie, moet u hulp vind om hom sodanig te ondersteun dat hy ‘n gesonder jongmens kan wees.

Ons as ouers moet nie wegskram van moeilike gesprekke met ons kinders nie. Praat met u kind oor kwessies waarmee hulle gekonfronteer word, bv. geestessiektes soos depressie, praat oor die gevare van dwelms, alkoholmisbruik, rook, pornografie, ens. As u voel dat u nie daarvoor toegerus nie, moet u eenvoudig ‘n plan maak! Ons lewe in ‘n era waar inligting grootliks gratis is. U kan uself oplei en beter toerus om hierdie aspekte met u kind te bespreek. Natuurlik is daar spesialiste om ons as ouers by te staan, veral as u kind dalk vasgevang is in een van hierdie lewensstrikke. Een webwerf wat u gerus vir die nodige inspirasie en hulp aan tieners kan besoek, is dié van dr. Johan Smit (‘n welbekende vriend van Affies) by www.vitaamp.org.

Die digitale wêreld waarin ons leef, is onvermydelik. Ons as volwassenes moet verantwoordelik toetree tot hierdie wêreld en die kinders help om dit aktief en gesond te bestuur. Beperk asseblief u kind se sosiale skermtyd. Skep alternatiewe tydverdrywe, moedig u kind aan om buite te speel, te oefen, te lees, ‘n stokperdjie te bedryf, verhoudinge te bou en in sy geestelike lewe te belê.

Terugblik op 2019

Ek kyk met groot dankbaarheid terug op nóg ‘n besondere jaar in Affies se geskiedenis. Enkele mylpale sluit in: die opknapping van die saal, die herbou van die orrel en die houtfasade op die verhoog, die installering van die skool se kragopwekker, die herbouing van die Appelkas en die nuwe telbord (wat eersdaags voltooi word).

My eerste jaar as hoof het my met nuwe oë na ons geliefde skool laat kyk en opnuut laat besef dat, alhoewel ons pragtige geboue en fasiliteite het, Affies se werklike waarde in sy mense lê – die seuns, die personeel, ouers, oud-Affies en vriende van Affies. Dankie aan elkeen wat ‘n bydrae lewer om Affies die spesiale plek te maak wat dit is. Mag hierdie sterk band binne die Affie-gemeenskap in die toekoms net van krag tot krag gaan.

Feestyd

Indien u op reis gaan, bid ons u ‘n veilige reis toe! Mag u en u gesin ‘n wonderlike vakansietyd ervaar, ‘n geseënde Kersfees saam met u geliefdes beleef en uitgerus terugkom met hernude lewenslus vir die nuwe jaar – Affies se eeufeesjaar!

Vriendelike groete
Peregrine Joynt

 

TERUG NA BO