AKADEMIE
KURRIKULUM EN ALGEMENE INLIGTING
GRAAD 8 & 9
 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe (Biologie en Wetenskap)
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (Rekeningkunde en Besigheidstudies)
 • Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Geografie)
 • Tegnologie Lewensoriëntering (Voorligting en Liggaamsopvoeding)
 • In graad 8 en 9 is leerlinge verplig om die volgende vakke te neem:
 • Skeppende Kunste: Leerlinge kies tussen Musiek en Visuele Kuns OF Drama en Visuele Kuns.
 • Musiek:
 • Leerlinge ontvang onderrig in ‘n instrument. Vorige ervaring word nie vereis nie. Musiekgeskiedenis en –teorie word ook aangebied. ‘n Musiekopedag word aangebied waartydens seuns gekeur word om die vakte mag neem. Praktiese onderrig word in die volgende instrumente aangebied: klavier, kerkorrel, perkussie, viool, altviool, tjello, kontrabas, trompet, tromboon, saksofoon, Franse horing, tuba, eufonium, fl uit, klarinet, hobo, fagot of klassieke kitaar. Leerlinge word ingeskryf vir die graad 1- tot 8-eksamen van Unisa, Royal Schools en Trinity College. Talentvolle leerlinge word in die skool se orkeste opgeneem. Hulle word ook ondersteun om aan kunstefeeste, Eisteddfods en ander kompetisies deel te neem.
GRAAD 10 - 12
 • Die volgende vakke is verpligtend:
 • Afrikaans Huistaal
 • Engels: ‘n Keuse moet tussen Engels Huistaal en Engels Eerste Addisionele
 • Taal gemaak word.
 • Wiskunde: ‘n Keuse moet tussen Wiskunde en Wiskunde Geletterdheid gemaak
 • word.
 • Lewensoriëntering
 • Leerlinge kies drie van die volgende vakke:
 • Geografie
 • Geskiedenis Ingenieursgrafika en –ontwerp
 • Visuele kuns*
 • Musiek
 • Duits*
 • Ekstra vak: Alpha Wiskunde (sinvol vir wiskundige tersiêre studie)
 • *Die aanbieding van hierdie vakke is onderhewig aan die aantal leerlinge wat dit wil neem.
 • Vakverwante aktiwiteite
 • Afrikaans: Afrikaansolimpiade, Taalbondeksamen en skryfkompetisies
 • Engels: Engelsolimpiade, Taalbondeksamen en skryfkompetisies
 • Natuurwetenskappe: Ekspo, Minquiz, Brugboukompetisie, Tegnologie-olimpiade, Nasionale Wetenskapolimpiade, Bio-science-olimpiade, Graad 9-natuurwetenskapolimpiade, Uitstappie na Maropeng en Sterkfonteingrotte
 • Sosiale Wetenskappe: Besoeke aan geskiedkundige bakens in Pretoria
 • Wiskunde Olimpiades
 • Lewensoriëntering: Avontuurkampe vir graad 8- en graad 11-leerlinge, gassprekers wat ‘n wye verskeidenheid onderwerpe hanteer
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Entrepreneursdag vir graad 9’s, besoek aan die Reserwebank, gassprekers uit die praktyk
 • Inligtingstegnologie: Olimpiade, kompetisies
 • Geskiedenis: Uitstappies na die Voortrekkermonument, Kerkplein, ens.
 • Kuns: Besoeke aan kunsmuseums en galerye
 • Musiek Eisteddfods, kunstefeeste, voordragkonserte en musiekuitvoerings
 • Navrae
 • Elmarie van Loggerenberg (Adjunkhoof): elmarie.vanloggerenberg@affies.co.za of 012 344 3805 (skoolure)
TERUG NA BO