SKOOLINLIGTING
AFFIE100

Visie van die Affies100 Fonds

Die Affie 100 Fonds se visie is om ‘n kapitaalfonds van R100 miljoen met skenkings en/of langtermynlenings te vestig waarvan die opbrengs ‘n noemenswaardige bydrae kan lewer om Affies se voortbestaan en nalatenskap as wêreldklas opvoedkundige instansie te verseker en uit te bou deur onder andere:

  • die verkryging en behoud van gehalte-onderwysers;
  • die instandhouding, daarstelling en verbetering van wêreldklasfasiliteite op akademiese, sport en kulturele gebied en
  • die daarstel van eersterangse koshuis- en behuisingsfasiliteite.

In die tweede plek is dit die fonds se visie om die skool se rol as ‘n leier in die verskaffing van Afrikaansmediumonderrig in die algemeen te bevorder en ander Afrikaanse skoolgemeenskappe by te staan, onder andere deur die voortsetting en uitbouing van die skool se interaktiewe, rekenaargebaseerde ondersteuningsprogram vir onderrig.

Derdens wil die trust die skool bemagtig om sy voedingsprogram by skole in ‘n minder gegoede deel van die stad voort te sit en om ander verdienstelike gemeenskapsprojekte te ondersteun.

Besoek gerus die Affie100-webblad vir meer besonderhede.

TERUG NA BO