Affies verwelkom agste hoof!

10 Jul 2019

‘n Spesiale saalbyeenkoms is gisteroggend gehou om mnr. Peregrine Joynt amptelik as nuwe hoof te verwelkom. By hierdie geleentheid was Leighton Ferreira (hoofseun), me. Elmarie van Loggerenberg (adjunkhoof) en mnr. Ettienne Strydom, (beheerliggaamvoorsitter) aan die woord. Daarna het mnr. Joynt sy visie vir Affies met die seuns gedeel.

Me. Van Loggerenberg het in haar voorstelling van mnr. Joynt sy CV soos volg saamgevat:

Peregrine William Joynt is op 22 Mei 1974 in Pretoria gebore.

Hy het sy laerskoolloopbaan by Laerskool Menlopark voltooi en het in 1992 aan die Hoërskool Menlopark gematrikuleer, waar hy lid van die skool se atletiekspan was en rugby gespeel het. In 1991 is hy vir die eerste rugbyspan gekies en in 1992 was hy die kaptein van dié span en hoofseun van die skool.

In 1993 het hy in Brittanje en Europa gewerk en getoer.

In 1996 het hy ‘n BA-graad (Politieke Wetenskap) met Ekonomie III, Sosiologie III, Politieke Wetenskap III en Arbeidsverhoudinge III aan UP behaal. Tydens sy studentejare het hy op die Sentrale Studenteraad gedien en was ook sportredakteur van die studentekoerant. In dié tyd hy op die rugbyveld vir die dagstudentespan uitgedraf.

In 1996 het hy besluit om eerder tot die onderwys toe te tree as om in die veld van arbeidsverhoudinge te werk.

Van 1997 tot 1999 het hy in Kemptonpark Ekonomie by twee skole aangebied: eers by Elite College en daarna by Hoërskool Birchleigh.

In 1998 is hy met Corlia van Wyk getroud.

In 2001 het hy ‘n aanstelling as Ekonomie-onderwyser by Affies aanvaar en in dieselfde jaar vir Rekeningkunde by Unisa ingeskryf. Vanaf 2006 het hy Rekeningkunde aangebied.

In 2002 het hy as voog sy intrek in die koshuis geneem en is in 2011 as koshuishoof aangestel.

In 2010 is hy intern deur die beheerliggaam tot adjunkhoof bevorder en in 2011 volg ‘n departementele aanstelling in dié pos.

In 2014 het hy ‘n honneursgraad in Sosiologie verwerf en werk tans aan sy meestersgraadverhandeling.

Op buitemuurse terrein was mnr. Joynt hoofsaaklik by leierskapontwikkeling en sportafrigting betrokke: krieket, atletiek (gewigstoot en diskusgooi) en rugby.Tussen 2010 en 2014 was hy mede-afrigter van die eerste rugbyspan.

Sy eggenote, dr. Corlia Joynt, doseer rekeningkunde aan UP. Die egpaar het drie seuns. Die oudste twee, Eduard (graad 12) en Ruben (graad 10), is Affies en Reghard (graad 5) is in Laerskool Lynnwood.

In sy eerste nuusbrief as hoof het mnr. Joynt vanoggend die volgende aan die Affie-ouers geskryf:

Dit is vir my ‘n ongelooflike groot eer en voorreg om vanaf 1 Julie 2019 die agste hoof van die Afrikaanse Hoër Seunskool te wees. Ek besef daar rus ‘n reuse verantwoordelikheid op my. Dit is ‘n taak wat ek met groot erns en nederigheid aanvaar. Ek en my vrou, Corlia, is ontsaglik dankbaar vir die geleentheid om ‘n voortgesette bydrae tot hierdie ongelooflike skool en sy mense te kan lewer.

Ek besef ek het baie groot skoene om vol te staan. Dr. Edwards, ons vorige hoof, het diep spore by Affies getrap en die koers vir die laaste 27 jaar aangewys. Nogmaals, ‘n besondere woord van dank vir sy leiding, mentorskap en diens aan die Affie-gemeenskap.

 

LAAT DAAR LIG WEES.

TERUG NA BO