Algemene Jaarvergadering

06 Sep 2019

Die Beheerliggaam van die Afrikaanse Hoër Seunskool nooi u vriendelik uit na die algemene jaarvergadering wat op Maandag 7 Oktober, om 18:30 in die skoolsaal sal plaasvind.

Tydens hierdie algemene jaarvergadering sal –

  1.          die Hoof en die Voorsitter van die Beheerliggaam ‘n verslag oor die skool vir die afgelope jaar voorlê,
  2.          die nuutste geouditeerde finansiële state beskikbaar gestel word,
  3.         die begroting vir 2020 voorgelê word en
  4.          enige saak met betrekking tot die skool bespreek word.

Indien u die finansiële state vóór die vergadering wil bestudeer, kan u by me. Louisa Koen navraag doen.

Kies die volgende skakel om u bywoning te bevestig al dan nie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5_woVMZCwY_6o5Y4xG5UlEqIZnQ-IvKnZ0yVKZHiAfBReQA/viewform

 

 

 

TERUG NA BO