Koor

Burger

Geskiedenis

Nadat die skool in 1923 ‘n klavier aangeskaf het, is ‘n sangklas ingestel en kon die skool sy eerste kooraand in 1924 aanbied. In 1932 het die koor vir die eerste keer aan die Afrikaanse Kunswedstryd  deelgeneem wat in dieselfde jaar tot stand gekom het. Die Affie-koor het daarna gereeld by belangrike geleenthede in ons geskiedenis opgetree soos die hoeksteenlegging van die Vootrekkermonument (1938), die Van Riebeeckfees (1952), die Uniefees (1960), Republiekwording (1961), ens. In 1972 is die eerste opname vir die SAUK gemaak en uitgesaai. Sedert die 1980’s het die koor aan die ATKV Applous en die Direkteurstrofeekompetisie deelgeneem.

Geleentheid tot deelname en inskakeling

Die Affi e-koor bestaan uit ongeveer 90 lede. Voornemende Affies lê reeds aan die einde van hulle graad 7-jaar oudisies af en suksesvolle kandidate word genooi om by die eerste koorkamp van die jaar en oefeninge in te skakel.

Prestasierekord

Die Affie-koor het hom met sy prestasies by die Pretoria Eisteddfod en ATKV Applous as een van die beste hoërskoolkore in Suid-Afrika gevestig.

Plaaslik

Jaar Kompetisie Toekenning
2017 Pretoria Eisteddfod Kategoriewenner, A en A+
2016 Pretoria Eistedfodd Kategoriewenner A+
2015 Pretoria Eisteddfod Kategoriewenner A++
2015 ATKV Applous Goue sertifi kaat by finaal
2014 Pretoria Eisteddfod Kategorie-wenner A++, beste Afrika-werk
2014 ATKV Applous Goue sertifi kaat by finaal

 

Internasionaal

2004: Kategoriewenner van die jongmannekoor-afdeling by die Wêreldkoorspele in Bremen, Duitsland

2008: Twee goue medaljes by die Wêreldkoorspele in Graz, Oostenryk

2012: Wenner van die volksmusiekafdeling by die Llangollen Wêreld Eisteddfod in Wallis en behaal ook 88,3% in die mannekoorafdeling

Toergeleenthede en optredes

Die koor neem jaarliks aan minstens drie koorfeeste deel en tree dikwels op uitnodiging by ander geleenthede op. Binnelandse toere word onderneem. Die koor het ook al verskeie buitelandse toere (1996, 2000, 2004, 2008, 2012) agter die rug.

 

Navrae

Estelle Matthee: estelle.matthee@affies.co.za Tel:  012 344 3805 (kantoorure)

PERSONEEL

Me I. Kleynhans

Onderwyser
Vakke: Wiskunde
Kulturele aktiwiteite: LIG (VCSV) & Koor

Mnr A.J. Maree

Onderwyser
Vakke: Wiskunde
Kulturele aktiwiteite: Koor

Me E. Matthee

Kultuurorganiseerder
Kulturele aktiwiteite: Orkeste & Koor
TERUG NA BO