LIG (VCSV)

LIG-logo_transparent-background

Geskiedenis

Affies se Christen Studentevereniging bestaan reeds sedert die vroeë 1920`s en word gevolglik as een van die skool se oudste kultuurbewegings en tradisies geken. Talle oud-Affies kan getuig van die impak van die VCSV (Verenigde Christen Studentevereniging) in hul lewens en baie het ook tot bekering gekom en in hul geloof in Jesus Christus gegroei. Affies se VCSV-beweging spruit voort uit die woorde van Ps. 36:9: “U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons” en staan as LIG (Lewe In God) bekend.

Geleentheid tot deelname

Alle seuns is welkom om by LIG aan te sluit. Daar word elke Donderdag tydens pouse vergader om aktuele geloofstemas te bespreek wat geestelike groei tot gevolg het. Op Vrydae word daar deur die gebedskring vir die skool gebid.

360-projek

Sosiale aksies

Die VCSV-groepe van die vier enkelgeslagskole (AHS, AHMP, PBHS en PHSG) poog om een keer per kwartaal bymekaar te kom. Hierdie is ‘n lof- en aanbiddingsgeleentheid. `n Spreker word ook gereël om `n geestelike boodskap te bring.

Uitreikgeleenthede

Per geleentheid onderneem LIG uitreike na buurstate, of selfs verder van die huis, om die sendingwerkers te ondersteun, te bemoedig en te sterk in hul plaaslike bediening. Die doelwit van hierdie toere is om die seuns se horisonne te verbreed en hul geestelike lewe te verryk. Plaaslik word daar na die gemeenskap uitgereik deur Sout-aksies.

Sout-aksies

“Julle is die sout wat die aarde `n beter plek moet maak. Julle is die lig vir die wêreld.” – Matt 5:13 en 14

Affies se seuns is betrokke by talle plaaslike welsynsorganisasies om ondersteuning te bied aan die behoeftiges in ons nabye omgewing. Hierdie aksies staan as “Sout” bekend. Projekte sluit onder andere ‘n voedingskema in, wat daagliks kos aan kinders van `n behoeftige laerskool in Pretoria voorsien. Hierdie skema staan as die 360-Projek bekend.

 

Navrae

Izet Kleynhans: izet.kleynhans@affies.co.za of 012 344 3805 (tydens skoolure)

PERSONEEL

Me I. Kleynhans

Onderwyser
Vakke: Wiskunde
Kulturele aktiwiteite: LIG (VCSV) & Koor
TERUG NA BO