Orkeste

_DSC5308

Geskiedenis

Affies se eerste orkes, ‘n Boeremusiekorkes, is in 1940 in die lewe geroep. Die sukses wat die orkes in 1941 in ’n nasionale kompetisie behaal het, het tot twee radio-uitsendings gelei. Die skool se eerste kadetorkes het in die vroeë 1950’s ontstaan. In 1975 is daar met die totstandkoming van ’n kamerorkes vir die eerste keer van strykers gebruik gemaak. Sedert die totstandkoming van Affies se Musiekdepartement in 1991, het die orkeste met rasse skrede vooruitgegaan.

DSC_5916

Geleentheid tot deelname

Die skool beskik tans oor ‘n konsertorkes, ‘n swing-ensemble (wat hoofsaaklik musiek met ‘n tipiese jazz- en swing-aanslag speel) asook ‘n strykorkes. Leerders wat musiek as vak neem kan jaarliks oudisies doen vir deelname in die orkeste en ensembles. Verskeie van die Affie-orkeslede speel ook in die provinsiale jeugorkes, Simfonia Juventi.

Optredes en toere Benewens die talle interne skoolfunksies waarby die Affie-orkeste optree, bied hulle ook jaarliks ’n etensuurkonsert by UP aan, neem deel by die koor se soirée, die Grey interkultuuraand, die Waterkloof interkultuuraand asook die gewilde Vierskolekonsert.

Die orkeste neem ook aan kunstefeeste soos die Pretoria Eisteddfod deel. Die konsertorkes, sowel as die swing-ensemble, het in 2014 hul onderskeie kategoriëe gewen. Toere word ook op gereelde basis na verskeie dele van die RSA, asook Namibië onderneem. In 2014 het die orkeste Windhoek, Omaruru, Swakopmund en Walvisbaai besoek. Dieselfde toer word beplan vir 2017.

Prestasierekord

Die orkeste se prestasie by die Pretoria Eisteddfod:

  Strykorkes Konsertorkes Swing-ensemble
2016 A++ Kategoriewenner Algehele wenner van strykafdeling A++ Kategoriewenners A++ Kategoriewenners
2015 Nie deelgeneem. A++ Kategoriewenners A++ Kategoriewenners
2014 A A++ Kategoriewenners A+ Kategoriewenners
Navrae

Estelle Matthee: estelle.matthee@affies.co.za of 012 344 3805 (skoolure)

 

 

 

 

PERSONEEL

Mnr A. Buys

Onderwyser
Vakke: Musiek
Kulturele aktiwiteite: Orkeste

Me E. Matthee

Kultuurorganiseerder
Kulturele aktiwiteite: Orkeste & Koor

Mnr F.J.B. Smith

Onderwyser
Vakke: Musiek
Kulturele aktiwiteite: Il Vento Nasionale Kompetisie vir Blasers en Strykers & Orkeste

Me M.L. Smith

Onderwyser
Vakke: Wiskunde
Kulturele aktiwiteite: Orkeste

Mnr A.G.W. van Tonder

Onderwyser
Vakke: Musiek
Kulturele aktiwiteite: Orkeste

Me C. Viljoen

Onderwyser
Vakke: Musiek
Kulturele aktiwiteite: Orkeste
TERUG NA BO