SKOOLINLIGTING
FOOIE

Skoolfooie

In ooreenstemming met ‘n besluit wat jaarliks op `n algemene jaarvergadering van ouers geneem word, beloop die skoolfooie vir 2020  R45980.00 per kind.

Ouers wat die volle skoolgeld voor 31 Januarie 2020 vereffen kom in aanmerking vir korting van    R 2300.  Gesinskorting van R3450.00 word vir die tweede tot vierde seuns toegestaan.

Ouers wat in aanmerking wil kom vir korting op skoolgeld volgens departementele beleid moet die nodige dokumentasie so gou moontlik vanaf 1 November 2019 by me Yolandi Gloy afhaal.  Aansoeke moet voor 28 Februarie 2020 ingedien word. Aansoeke wat na hierdie datum ingedien word sal slegs vir pro rata korting kwalifiseer.

Koshuisfooie

Die koshuisfooie vir 2020 beloop R 45000 .00. Korting van R2300 sal toegestaan word indien die volle betaling voor 31 Januarie 2020 gemaak word.

 

TERUG NA BO