‘n Eeu van Genade

28 Jan 2020

Die Afrikaanse Hoër Seunskool het vandag presies 100 jaar gelede sy deure geopen in die woonhuis van Generaal Piet Joubert, Visagiestraat 218. Drie personeellede het onderrig verskaf aan 44 leerders.

Vandag het Affies ‘n rekordgetal van 1385 seuns, ens ons kyk met trots, maar veral dankbaarheid,  terug op ‘n eeu van genade.

Kyk gerus hier na ‘n fotobeeld van die eeufeesvieringe:https://www.facebook.com/219963228155963/photos/pcb.1496924440459829/1496922627126677/?type=3&theater

TERUG NA BO