Nuusbrief rakende verkeersituasie

27 Jan 2016

NUUSBRIEF RAKENDE DIE VERKEERSITUASIE VOOR DIE SKOOL

Geagte Ouers

‘n Hartlike woord van dank vir al die belangstelling wat in Schalk Viljoen se vordering na die ongeluk getoon is. Hy is baie ernstig beseer, maar daar is vordering. Ons bid vir sy volkome herstel.

Wees daarvan verseker dat die beheerliggaam geen steen onaangeraak sal laat om die verkeersituasie na die beste van sy vermoë te hanteer nie. In hierdie verband het ons u ondersteuning op twee vlakke nodig:

• In die eerste plek vra ons die geleentheid om ‘n weldeurdagte plan van aksie uit te werk en deur die regte kanale
aan te voer. Impulsiewe en emosionele besluite kan ons onderhandelingsproses in die voet skiet.

• In die tweede plek moet u dit op u seun se hart druk om alle verkeersreëls na te kom, byvoorbeeld: die straat moet
slegs by die voetoorgang gekruis word wanneer die lig vir voetgangers groen is, ens.

Met die toename in verkeer het die situasie stelselmatig versleg en kritiek geraak met die toevoeging van die snelbuslane. Die vorige beheerliggaam en ander instansies se konstante waarskuwings en aanbevelings het meesal op dowe ore geval, maar enkele veiligheidsreëlings soos die daarstelling van aflaaisones kon darem onderhandel word. Twee ander voorstelle van die skool is ook aanvaar, maar tot op hede is hierdie ondernemings nie nagekom nie. Die beheerliggaam onderhandel daarom verder om dit ‘n werklikheid te maak.

By voorbaat dankie vir u begrip en volgehoue ondersteuning. Ons hou op hoogte van verwikkelinge.

Groete.

Die uwe
Dr. P. Edwards

TERUG NA BO