AFFIE-GIMNASIUM

Affie-gimnasium

Geskiedenis

Die eerste opelug gimnasium is in 1959 langs die skool se swembad aangebou. Dit was ‘n redelik basiese gebou, maar het die moontlikhede vir Liggaamlike Opvoeding aansienlik vergroot. Allerlei apparate is in die gebou aangebring wat daarop gemik was om die liggaamlike ontwikkeling van die seuns te stimuleer. Dit het grootliks tot ‘n nuwe gewildheid van Liggaamlike Oefening bygedra en is deur die inspekteur van dié vak geloof as ‘n projek wat deur ander skole nagevolg behoort te word.

 

Hist 1 Hist 2

 

Die volgende gedokumenteerde foto (regs) is in 1979 geneem. Hierop kan gesien word dat die opelug gimnasium se sykante toegebou is. Dus moes hierdie opgradering in die tydperk tussen 1960 – 1979 plaasgevind het.

Die nuwe sportsaal (tans die gimnasium) is in 1994 voltooi, nadat die projek verskeie kere uitgestel is. Die sportsaal is in 1996 omskep om ‘n binnemuurse baan te huisves en daarna het dié afdeling van hokkie ewe dinamies ontwikkel. Aan die einde van 2010 is die gimnasium verder opgradeer met ‘n nuwe vloeroppervlakte, nuwe apparaat, asook ander estetiese opgraderings.  Sorg word gedra dat die fasiliteit en apparaat jaarliks opgradeer word om by nuutste tendense in die fiksheidsindustrie te bly. 

 

New 2 New

Personeel

Jaco Koch            – Biokinetikus (gimnasiumbestuurder, rehabilitasie);

Janus Kruger       – Sportwetenskaplike (hoof van kondisionering & FLO);

Justin Swan           – Sportwetenskaplike (junior kondisionering) ;

Hannalize Koch    – Biokinetikus (rehabilitasie en administrasie).

Lede/Deelname

Ons het huidiglik 500 ingeskrewe lede. Alle Affie seuns is welkom om by die gimnasium aan te sluit. Alhoewel bogenoemde getal meestal uit sportmanne bestaan, mag ‘n seun wat net algemene fiksheid/kondisionering wil doen, ook die fasiliteit gebruik. Dit is dus nie eksklusief net vir sportmanne nie.

Kondisionering

Op junior vlak (O/14 & O/15) beveel ons aan dat seuns algemene kondisioneringsprogramme volg. Hierdeur wil ons verseker dat alle aspekte van fisieke ontwikkeling by die seuns plaasvind. Ons beveel nie aan dat seuns voor die ouderdom van 16 spesialiseer nie, aangesien verskeie aspekte van ontwikkeling dan nie optimaal plaasvind nie (wetenskaplik bewys). Agter in die gimnasium is ‘n spesifieke area ingerig waar die junior seuns veilig en optimaal kan oefen.

Op senior vlak word spesifieke programme, volgens individuele behoeftes wel opgestel. Die onderskeie sportsoorte se programme word ook afsonderlik, volgens die vereistes van die spesifieke sport opgestel. Aangesien die seuns op junior vlak alle aspekte van kondisionering voltooi het, is dit veilig om dan voort te gaan met spesifieke ontwikkeling/versterking.

Rehabilitasie

Seuns kan hul rehabilitasie na ‘n besering ook hier doen. Indien hy ‘n ingeskrewe lid by die gimnasium is, is die kostes ingesluit by sy maandelikse kostes. Indien ‘n seun nie ‘n lid is nie, betaal hy privaatpraktyk tariewe.

Ons kan ook seuns help wat sukkel met spesifieke mediese probleme/beserings. Ons is 3 gekwalifiseerde biokinetikuste, en is dus instaat om ‘n optimale diens aan hierdie seuns te bied.

Fisiese Lewensoriëntering

Praktiese klasse word gedurende die jaar in die gimnasium, asook buite op die velde aangebied. Tydens hierdie klasse gee ons inligting aan die seuns deur m.b.t. fiksheid, gesondheid en welstand. Vaardighede, fiksheid en tegnieke word verbeter tydens sessies buite op die veld.

Die aansoek om lidmaatskap kan hieronder afgelaai word:

  • Gym

    LIDMAATSKAP-EN-VRYWARINGSVORM-2020.pdf (77kb)

Die gimnasiumreëls kan hieronder afgelaai word:

  • Gimnasiumreëls

    Affie-Gimnasium-REELS.pdf (58kb)

 

 

TERUG NA BO