BESIGHEIDSTUDIES

Die vak behels kennis, vaardighede en waardes wat van uiterse belang is vir ingeligte, etiese en verantwoordelike deelname in die formele en informele ekonomiese sektore

Besigheidstudies as vak handel oor sakebeginsels, die teorie asook die praktyk, wat die grondslag vorm van entrepreneursinisiatiewe, lewensvatbare ondernemings en ekonomiese groei.

Besigheidstudies is nie meer soos Bedryfsekonomie in die ou dae nie. Dit vereis baie meer insig asook die toepassing van kennis.

Die vak word hoofsaaklik ingedeel in vier dele nl:

  • Besigheidomgewings
  • Besigheidrolle
  • Besigheidgeleenthede en
  • Besigheidsbedrywighede

Die seuns word onderrig in professionele en etiese gedrag, kreatiewe denke wat entrepreneurskap ondersteun, konflik – en probleemoplossings, versekering, aandele, rentekoerse en vele meer.

In samehang met Wiskunde, Rekeningkunde en Ekonomie, kan dit ‘n goeie grondslag wees vir enige ‘n B.Com studierigting op Universiteit.

TERUG NA BO