EKONOMIE

Ekonomie is ‘n dinamiese en toekomsgerigte vak waar aktuele ekonomiese aangeleenthede soos byvoorbeeld die invloed van inflasie, rentekoerse, wisselkoerse, die goudprys, ensovoorts op ons land se ekonomie en sy mense krities ondersoek en bespreek word.

Dit is ook ‘n universiteitsvak in die B. Comm studierigting.

Sillabusinhoud

Graad 10

Makro-ekonomie: Wat is ekonomie?, basiese ekonomiese problem, deelnemer market, reels en meriete ekonomie.
Mikro-ekonomie: Dinamika van markte, produksie moonlikhieds kursus, openbare sektor.
Ekonomiese strewes: Stadiums van ekonomiese ontwikkeling, historiese konteks, S.A se bevolking en arbeidsmag.
Kontemporêre ekonomiese keuses: Werkloosheid, arbeidsverhoudinge en regstellende aksies.

Graad 11

Makro-ekonomie: Ekonomiese struktuur van S.A.
Markstrukture: Pryselastisiteit, Inkomste en koste.
Ekonomiese strewes: Geld en Bankwese, Strategieë vir Ekonomiese Ontwikkeling.
Ekonomiese Vraagstukke: Armoede en Globalisering.

Graad 12

Nasionale inkomste, prysvorming, ekonomiese ontwikkeling, internasionale ekonomie, die rol van die staat, arbeidsverhoudinge en strategiese hulpbronne in Suid-Afrika.

TERUG NA BO