EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

Ongeag van die beroep wat ‘n leerling eendag gaan volg, is geld ‘n integrale deel daarvan. Rekeningkunde en EBW kan dus van hulp wees in enige beroep. Dit kan almal help om hulle persoonlike finansies te bestuur en dit groei uiteindelik tot ‘n vak wat die basiese grondslag lê vir ‘n wye aantal BCom-studierigtings.

Hierdie vak in grade 8 en 9 lê die grondslag vir leerders wat in senior grade Rekeningkunde wil neem.

Graad 8

Die volgende studie-eenhede word ten opsigte van diens- en handelsondernemings behandel: Die aantekening van transaksies op brondokumente en die inskrywing van hierdie transaksies in die kontantjoernale, die oorboek van die transaksies na die algemene grootboek (slegs kontanttransaksies), en die opstel van ‘n proefbalans. Die rekeningkundige vergelyking word deurlopend behandel. Die nasionale begroting word behandel en enkele aspekte van entrepreneurskap word behandel.

Graad 9

In graad 9 word voortgebou op die basiese kennis van graad 8. Die transaksies van ‘n handelsonderneming word hoofsaaklik behandel. Weer eens word die hele rekenkundige proses in detail behandel. Krediettransaksies word nou bygevoeg. Leerders word ook bekend gestel aan eenvoudige finansiële state. Vereenvoudigde finansiële state word ook verduidelik. Die leerlinge moet ‘n volledige sakeplan vir sy eie besigheid opstel. Simulasies word gedoen, waarvan die hoogtepunt die skool se entrepreneursdag is. Hier moet seuns in groepverband leer om te beplan, bemark, organiseer, met hul eie geld ‘n “onderneming” begin, dit teen ‘n wins bedryf en daarna die boekhouding volledig voltooi. Ekonomiese begrippe soos vraag en aanbod word behandel.

TERUG NA BO