FISIESE WETENSKAP

Fisiese Wetenskap (die ou Natuur- en Skeikunde) bestaan uit twee hoof afdelings, naamlik chemie en fisika. Beide afdelings word vanaf graad 10 tot 12 bestudeer. Die vak is ‘n voorvereiste vir toelating tot verskeie tersiêre studierigtings soos medies, ingenieuerswese boukunde, argitektuur ens.
Die vak staan bekend as Natuurwetenskap in graad 8 en 9 en Lewenswetenskappe en Fisiese Wetenskappe word bestudeer.

Graad 8 en 9

Dit word as inleiding tot graad 10, 11 en 12 Lewenswetenskap en Fisiese Wetenskap bestudeer. Die grondslag word in dié fase gelê vir vedere studie. Die volgende onderwerpe word aangeraak:

  1. Die lewe en lewenswyse
  2. Energie en verandering
  3. Planeet aarde en daarbuite
  4. Materie en materiale
Graad 10, 11 en 12

Graad 10,11 en 12 Fisiese Wetenskap is die basis van verdere studie op tersiêre vlak in Chemie en Fisika. Daar word ook van die leerders verwag om die onderwerpe wat bestudeer word in die praktyk toe te pas.Die vak vereis dus wiskundige- en taalvaardighede van ‘n hoë vlak, bo en behalwe logiese denke. Die vak bevat die volgende onderwerpe:

  1. Meganika
  2. Golwe en lig
  3. Elektrisiteit en Magnetisme
  4. Chemiese verandering
  5. Chemiese stelsels
TERUG NA BO