GESKIEDENIS

Die instelling van die Nasionale Kurrikulum is ook die begin van die nuwe benadering tot geskiedenis. Die studie van geskiedenis bou die vermoë om ingeligte keuses te doen ten einde `n konstruktiewe bydrae tot die samelewing te maak en demokrasie te bevorder. Geskiedenis dra tot jou persoonlike bemagtiging by deur jou kennis te gee dat ons as mense keuses het wat die wêreld ten goede kan verander. Dit leer jou om te interpreteer en opinie te vorm, asook die gebruik van bronne, kaarte, ens.

Graad 8

Die nywerheidsomwenteling en minerale revolusie in Suid-Afrika, die wedloop om Afrika asook die Eerste Wêreldoorlog.

Graad 9

Die Tweede Wêreldoorlog, die Kerntydperk, die Koue Oorlog en keerpunte in Suid-Afrika se geskiedenis vanaf 1948-1950, en 1960 – 1994.

Graad 10

Die Wêreld in 1600, Kolonialisme en uitbreiding van die Amerikas, die Franse en Haiti-rewolusies, transformasie en koloniale uitbreiding in Suidelike-Afrika en die Anglo-Boere oorlog.

Graad 11

Die wêreld in die twintigtse eeu, Kommunistiese Rusland, kapitalisme in die VSA, idees oor ras in die 19de en 20ste eeu (Nazi-Duitsland en Australië) in Suid-Afrika, Afrika en die Midde-OOste en apartheid in die 40’s en 50’s.

Graad 12

Die Koue Oorlog en die impak op internasionale verhoudings (Berlyn, Kuba, USSR, VSA, China en Viëtnam), onafhanklike Afrika, burgerlike protes in die VSA, weerstand teen apartheid en die koms van demokrasie. Daar word ook gekyk na die Koue Oorlog en globalisering.

Deur die jaar word uitstappies beplan ter verryking van die sillabus en om ‘n bewustheid van ons erfenis te kweek.
Die jaarlikse graad10 toer na die Natalse slagvelde is steeds ‘n hoogtepunt in enige geskiedenisleerder se dagboek.
Die interne olimpiade toets ook die seuns se kennis en is ‘n groot uitdaging wat met groot entoesiasme vanaf graad 8 tot 12 aangepak word.

TERUG NA BO