LEESVERBETERING

In die strewe na akademiese uitnemendheid ondersteun die Afrikaanse Hoër Seunskool sy leerders ook in die verbetering van hulle leesvaardigheid.
Beide nasionale en internasionale navorsing bevestig ernstige agterstande by leerders in terme van sowel leesspoed as leesbegrip. By Affies word dié gaping aangespreek deur middel van die leerders se deelname aan ‘n leesverbeteringsprogram in ‘n goed toegeruste en veeldoelige rekenaarlokaal (Kamer 33).
Elke jaar kry alle leerders in Graad 8 vir die eerste ses maande van die jaar die geleentheid om hul leesvaardigheid te verbeter in beide Afrikaans en Engels. In die tweede ses maande is dit weer die beurt van die graad 9 leerders. Leerders in grade 10 tot 12 wat dringende aandag aan hulle leesvermoë moet gee word op ‘n individuele basis in die middag na skool geakkommodeer.

In die leesverbeteringsprogram word onder andere aandag verleen aan:
  • Die uitskakeling van die mees algemene leesfoute wat bydra tot onderprestasie in lees;
  • Die aanleer van die korrekte leesstrategieë vir studielees, ontspanningslees en spoedlees;
  • Die aanleer van die korrekte oogbewegings vir effektiewe lees;
  • Die aktiewe uitbou van woordeskat en hersiening van taalkunde (Afrikaans en Engels); en
  • Studiemetodes wat gebruik kan word vir leervakke (wat meestal lees vereis).
  • Vir enige verdere navrae, skakel gerus vir Me Annette Taljaard by die skool (012 3443805).
TERUG NA BO