LEWENSORIëNTERING

Die Nasionale Kurrikulumverklaring vir Lewensoriëntering streef daarna om die leerders tot hulle volle potensiaal te ontwikkel sodat hulle as burgers van ‘n demokratiese Suid-Afrika kan funksioneer. Dit sluit in die ontwikkeling van die leerders se kennis, vaardighede, waardes en gesindhede.

Lewensoriëntering gee leiding aan leerders en berei hulle voor op die lewe en al sy moontlikhede en verantwoordelikhede. Hierdie vak spreek kennis, waardes, ingesteldhede en vaardighede aan omtrent die self, die omgewing, burgerskap, ‘n gesonde en produktiewe lewe, sosiale wisselwerking, ontspanning, fisiese aktiwiteite en ook loopbaankeuses. Dit rus leerders toe om probleme op te los, om ingeligte keuses en besluite te neem en om tot toepaslike aksies oor te gaan ten einde ‘n suksesvolle en sinvolle lewe in ‘n snelveranderende samelewing te lei.

TERUG NA BO