LEWENSWETENSKAP

Lewenswetenskappe is ‘n leerarea wat handel oor die lewe self. Die plante en diere wat ons omring se bou (anatomie) en werking (fisiologie).
Verder leer jy ook jou eie liggaam baie goed ken – van jou kroontjie tot jou toontjie. Hoe al die verskillende stelsels in jou liggaam lyk en werk.
Daar word ook gekyk na waar alles vandaan kom, hoe dit ontwikkel en verander het deur evolusie en genetiese kruisings.
Die mens se verantwoordelikheid teenoor sy omgewing en die positiwe insette wat hy kan lewer.
Dit is dus ‘n vak wat jou ‘n reuse voorsprong gee. Dit word gebruik in die volgende rigtings: alle mediese en paramediese rigtings, natuurlewebestuur, omgewingstudies, biochemie , genetika, plant en dierkunde ens.

TERUG NA BO