NATUURWETENSKAP

Wetenskap soos ons dit vandag ken, het sy wortels in Afrika, Arabiese, Asiatiese, Europese en Amerikaanse kulture. Dit is gevorm deur die soeke om die natuurlike wêreld te verstaan deur middel van waarneming, toetsing en bewys van idees, en vorm deel van die kulturêle erfenis van al die nasies. In alle kulture en in alle tye wou mense verstaan hoe die fisiese wêreld werk en soek verduidelikings wat hulle tevrede sal stel.

Wetenskappe is ‘n sistematiese manier van soek vir verduidelikings en dit te koppel aan die idees wat ons het oor die natuur. In Wetenskappe word sekere metodes van navraag doen en ondersoek instel, algemeen gebruik. Hierdie metodes leen hulleself tot herhaling en ‘n sistematiese benadering tot wetenskaplike ondersoek, wat poog om objektiwief te bly. Die metodes sluit die formulering van hipoteses, en die ontwerp en uitvoering van eksperimente, om die hipoteses te toets, in. Herhaalde ondersoeke word onderneem, en die metodes en resultate word noukeurig ondersoek en gedebatteer voordat dit as geldig aanvaar word.

Die wetenskaplike kennis wat ons by die skool leer word nie betwyfel nie – die meeste van dit is getoets en bekend sedert die 1800’s, maar ‘n goeie onderwyser sal die leerders vertel van die argumente en verwarring van die mense wat die kennis eerste ondersoek het.

In Wetenskappe raak ons aan sommige wetenskaplike beginsels wat grens aan die onbekende. Byvoorbeeld: –
Hoekom verander die klimaat in die wêreld? Wat maak dat die heelal uitbrei? Wat veroorsaak dat die aarde se
magnetiese velde verander? Niemand weet verseker nie. Soos met alle kennis, verander wetenskaplike kennis oor tyd wanneer wetenskaplikes nuwe inligting vind en mense hulle siening oor die wêreld verander.
In natuurwetenskap word hierdie werkswyse nagestreef.

Ons verdeel die vak in twee dele naamlik Lewenswetenskappe en Fisiese wetenskappe wat die leerders voorberei op die twee vakke in graad 10. Die inhoud wat gedek word, word as volg verdeel:

Lewenswetenskap:

Lewe en Lewende Dinge
Planeet Aarde en die Ruimte

Fisiese Wetenskap:

Materie en Materiale
Energie en Verandering

TERUG NA BO