INLIGTINGS- en REKENAARTEGNOLOGIE

INLIGTINGSTEGNOLOGIE

Aangesien IT ‘n dinamiese, ewig-veranderde wêreld is waar nuwe ontwikkelings amper op ‘n daaglikse basis te voorskyn kom, fokus hierdie vak op konsepte. As jy die fundamentele onderliggende konsepte verstaan, sal jy maklik by veranderings kan aanpas.van programmering

Graad 10 – 12 Teorie
 • Rekenaarapparatuur en toestelle
 • Nuwe en toekomstige tegnologie
 • Netwerke
 • Stelselprogrammatuur
 • E-kommunikasie
 • Sosiale implikasies van die rekenaar
 • Loopbane
Graad 10 – 12 PraktiesMS Access Databasis
 • MS Access Databasis
 • Delphi-programmering
 • SQL
 • Algoritme ontwerp
 • Datastrukture
 • Databasis-ontwerp
 • Bestuur van Informasie
 • Probleemoplossing en formulering

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE

Ons lewe in ‘n wêreld en samelewing wat voortdurend verander – werksekuriteit is nie meer ‘n gegewe nie. Die enigste manier tot werksekuriteit is om markverwante vaardighede te ontwikkel en in staat te wees om waarde toe te voeg waar jy ookal werk. Ons lewe ook in ‘n al meer rekenaargeoriënteerde samelewing. Dit is wat Rekenaartoepassingstegnologie ten doel het – dit gee jou geleentheid om jou kennis op te bou en vaardighede vir ‘n kompeterende samelewing en werksomgewing te ontwikkel. Die programme van Microsoft Office word op ‘n gevorderde vlak gedoen.

Graad 10-12
 • Rekenaars in ons alledaagse lewe
 • Algemene konsepte van informasie tegnologie insluitend apparatuur en programmatuur
 • Netwerke
 • Tipe rekenaarstelsels
 • Komponente en kenmerke van ‘n rekenaar
 • Toevoer- en afvoertoestelle
 • Tipes stelselprogrammatuur
 • Toepassingsprogramme
 • Rekenaarsekuriteit, etiek en virusse
 • Impak van rekenaars op ons samelewing
 • Lêerbestuur en die oplos van probleme met stelsels
 • Veiligheids- en gesondheidskwessies
 • Bedryfstelsels
Graad 10-12 Prakties
 • Woordverwerking (MS Word)
 • Sigbladverwerking (MS Excel)
 • Databasisverwerking (MS Access)
 • Aanbiedingsprogram (MS PowerPoint)
 • Sleutelbordvaardighede
 • Webontwerp (HTML)

UNIVERSITEITSTOELATING: RTT tel vir TPT-punte en universiteitsvrystelling!

TERUG NA BO