SKEPPENDE KUNSTE

Die vermoë om skeppend te kan dink, is ‘n voordeel in enige beroep. Dit is wat die vak Skeppende Kunste so waardevol maak. Leerders se kreatiwiteit word aangewakker – hetsy in drama of kuns. Boonop is die uitvoerende kunste ook baie voordelig vir leerders se selfvertroue. In drama leer hulle om hulself te handhaaf in situasies waar hulle voor mense moet optree. Hul kommunikasevaardighede word geslyp. In Kuns leer hulle nie net om self te skep nie, maar ook om ander se kunswerke te analiseer en waardeer. So ontwikkel kritiese denke. Die doel van die vak is egter primêr om ‘n liefde te skep vir die kunste.

TERUG NA BO