TEGNOLOGIE

Tegnologie kan beskryf word as reaksie op ‘n behoefte of ‘n begeerte, Dit behels die generering en prosesse om stelsels te ontwikkel wat probleme oplos en menslike vermoëns uitbrei.

Tegnologie-onderwys voorsien die leerder van sekere ontwikkelingsgeleenthede om kreatiewe, innoverende probleemoplossers te word en in ‘n groep saam te werk.
Die onderrig van tegnologie verhoog tegnologiese geletterdheid, wat die vermoë om tegnologie te gebruik, te bestuur en te verstaan, impliseer. Dit word bereik deur kennis, vaardighede, houdings en waardes wat deur leerders verwerf word ten opsigte van tegnologie.

Tegnologie word in grade 8 en 9 geneem. Daar word elke jaar vier modules deur ‘n graad behandel uit ‘n moontlike 7 of 8. Die onderwyser besluit watter modules behandel word sodat ‘n leerder na twee jaar deur die hele spektrum is.

Graad 8 en 9 sleutelmodules:
  • die ontwerpproses
  • strukture
  • prosessering van materiale
  • meganiese stelsels en beheer
  • elektriese stelsels en beheer
  • kerninhoudsterrein
  • tegnologie in die samelewing en die omgewing
TERUG NA BO