WISKUNDE GELETTERDHEID

Wiskundige Geletterdheid is ‘n meer praktiese vak wat leerders in staat stel om alledaagse probleme waar rekenkunde ter sprake is, op te los.

Die doel van hierdie vak is om die leerling toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om enige probleme op te los in enige konteks wat hul mee te doen sal kry in die daaglikse lewe en in die werksplek, ongeag of die konteks spesifiek verband hou met hul lewens en of die konteks bekend is. Leerlinge wat wiskundig geletterd is sal die vermoë en vertroue moet hê om enige lewensgetroue konteks waarmee hul te doen kry te interpreteer, en in staat te wees om tegnieke, berekenings en/of ander beskouings te identifiseer en uit te voer om sin te maak uit die konteks. Hiermee ontwikkel Wiskundige Geletterdheid ‘n algemene stel vaardighede wat nodig is om besondere probleme mee aan te pak.

TERUG NA BO