Toegangsbeheer

09 Jan 2019

Affie-ouers moet hulself asseblief vergewis van die volgende reëlings met betrekking tot toegang tot die skoolterrein.

  • Alle toegang tot die skool geskied deur Redelinghuyspoort (die middelste hek).

  • Die ry parkering naaste aan 1920 en die parkering by die tennisbane word gereserveer vir personeel.

  • Op- en aflaai van seuns geskied slegs in die afgebakende sone naaste aan die hoofhek, of buite in die straat. 

  • Daar is slegs beperkte parkering beskikbaar op die skoolterrein indien u die skoolkantoor wil besoek.
    Indien
    u wil parkeer, sal u lisensie getoon moet word.  Die sekuriteitsbeamptes sal dit sowel as u lisensieskyf skandeer.

  • Koshuisouers moet daarop let dat die hek by Klub 600 op Maandae (voor skool) en Vrydae (13:40 – 15:00) gebruik moet word.   

  • Geen parkering vir leerders se motors is op die skoolterrein beskikbaar nie. 

Baie dankie dat ons kan staatmaak op u samewerking in hierdie verband. 

TERUG NA BO