Waarnemende hoof

23 Nov 2018

Affie-ouers moet kennis neem van die volgende skrywe van mnr Ettienne Strydom, voorsitter van die beheerliggaam:

Neem asseblief kennis dat dit nie moontlik is om die proses vir die aanstelling van ‘n nuwe hoof vanjaar te finaliseer nie, omdat die advertensie vir die pos nog nie deur die departement in die staatskoerant gepubliseer is nie.

In ooreenstemming met departementele regulasies moet een van die skool se departementele adjunkhoofde intussen waarneem. Mnr. Peregrine Joynt sal vanaf

1 Januarie 2019 as waarnemende hoof optree.

Om mnr. Joynt in die uitvoering van sy taak te ondersteun, word die volgende bestuurstake gedelegeer:

 

Mnr. Schalk Wessels Dissipline
Mnr. Cobus Coetzee Senior koshuisvader
Me. Martina de Vos Leiersaangeleenthede

 

Ons wens mnr. Joynt sterkte toe met hierdie groot taak en glo dat Affies se ouerkorps hom in die uitvoering van sy pligte in alle opsigte sal ondersteun.  Die beheerliggaam is voornemens om binne die raamwerk wat deur die departementele voorskrifte geskep word, so gereeld en deursigtig as moontlik met u te kommunikeer oor die aanstellingsproses van ‘n nuwe hoof. 

 

Byvoorbaat dankie vir u volgehoue ondersteuning.

 

Ettienne Strydom

Beheerliggaamvoorsitter

 

TERUG NA BO